W roku 2015 przypada setna rocznica śmierci Stanisława Witkiewicza (1851 1915) oraz sto trzydziesta rocznica urodzin Stanisława Ignacego Witkiewicza (1885 1939). Rocznice te stanowią doskonałą okazję do oddania hołdu tym znakomitym twórcom polskiej kultury. W związku z tymi jubileuszami, Muzeum Tatrzańskie opracowało Szlak Stylu Zakopiańskiego, na którym znajduje się czterdzieści najważniejszych zabytków tego pierwszego polskiego stylu narodowego, ze sztandarowymi obiektami Witkiewiczowskimi na czele. Są wśród nich m.in. „Koliba” (1892 1893), pierwszy dom w stylu zakopiańskim, wzniesiony dla Zygmunta Gnatowskiego przy ul. Kościeliskiej; „Oksza” (1894 1895, po wybudowaniu znana pod nazwą „Korwinówka”, zachowana do dzisiaj przy ul. Zamoyskiego; dom „Pod jedlami” na Kozińcu (1896 1897); kaplica św. Jana Chrzciciela (1895 1900) w kościele Najświętszej Rodziny przy ul. Krupówki i wiele innych. 

Celem projektu jest także upowszechnianie wiedzy na temat roli budownictwa i sztuki górali podhalańskich w tworzeniu narodowego nurtu w architekturze i rzemiośle artystycznym oraz uwrażliwianie odbiorców na wartości zabytkowe obiektów ludowych i w stylu zakopiańskim. Zwłaszcza ten ostatni spełnił swą patriotyczną rolę w dobie zaborów, kiedy to odwoływanie się do uczuć patriotycznych było często aktem odwagi. Ślady stylu zakopiańskiego można znaleźć też poza Zakopanem i Podhalem, m.in. w Wiśle (wille projektowane m.in. przez Jerzego Warchałowskiego), Nałęczowie (projekty Jana Witkiewicza Koszczyca, bratanka twórcy stylu), a także w Łańcuchowie (dwór Steckich), Sosnowcu (Gospoda „Niemce”), a nawet w Warszawie (kamienica na ul. Chmielnej).

Autorem projektu szlaku jest dr Zbigniew Moździerz, główny specjalista Muzeum Tatrzańskiego ds. ochrony zabytków, autorką projektu znaku graficznego Anna Schumacher, a instytucją wspierającą finansowo Urząd Miasta Zakopane w partnerstwie z Biurem Promocji Zakopanego.